Pomorskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

Harmonogram spotkań

Cykliczne spotkania naszej Organizacji mają na celu przede wszystkim integrację środowiska pszczelarskiego. Wspólnie ustalamy tematy, które są opracowywane przez kolegów lub zproszonych gości. Wymieniamy się swoimi doświadczeniami, omawiamy tematykę związaną z sytuacją pszczelarzy, owadów zapylających oraz stanu bioróżnorodności. Chcemy również podejmować wspólne inicjatywy, mające na celu ochronę owadów zapylających. Tematy i informacje o spotkaniach można znaleźć na stronie głównej oraz w zakładce aktualności. Jeśli chciałbyś dołączyć do nas zapraszamy do kontaktu przez formularz w zakładce kontakt.