Pomorskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

Aktualności

Walne Spotkanie Stowarzyszenia odbyło się 26.06.2022r.

W niedzielę 26 czerwca w sali Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki odbyło się Walne Spotkanie Pomorskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Ustalona została kwota składki, plan i tematyka najbliższych spotkań oraz poruszone zostały inne kwestie formalne.

Wysokość składki : 100zł - jest to opłata roczna członkowska, nie ma dodatkowych opłat (typu ulowa...)

Składka za 2022 rok płatna jest do końca września 2022r.,

Składka za 2023 rok płatna jest do końca maja 2023r.

Płatności dokonujemy wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia:

Pomorskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

PKO BP 44 1020 4900 0000 8802 3451 8019

Walne Spotkanie Stowarzyszenia - 26.06.2022r. godz. 17.00

W niedzielę 26 czerwca w sali Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki odbędzie się Walne Spotkanie Pomorskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Zdecydujemy o wysokości składek, omówimy możliwości działań dotacyjnych oraz omówimy inne sprawy bieżące.

Bieżące informacje 03/04.2022r.

W niedzielę 20 marca w sali Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki odbyło się spotkanie pszczelarzy, którzy zgodnie z wolą Walnego Zebrania z dnia 05.09.2022r. Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku stają się członkami Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gdańsku.

Wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu kol. Izydora Hiller, omówiliśmy tematykę konferencji w Puławach oraz wymieniliśmy się naszymi obserwacjami z bieżącej sytuacji w pasiekach. Została przedstawiona bieżąca sytuacja związana z przeształceniem Koła w Stowarzyszenie oraz sprawy związane z ubezpieczeniem. Informacje na temat możliwości ubezpieczenia znajdują się na stronie FORMULARZE

Następne spotkanie zaplanowano na drugą połowę kwietnia. Dokładny termin spotkania zostanie podany wkrótce.

Spotkanie Pszczelarzy 20 marca 2022r. godz. 16.00

Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 20 marca o godzinie 16.00

Miejsce spotkania:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Ul. Miszewskiego 12/13
Sala A12

Tematy spotkania:

Czynniki wpływające na dynamikę rozwoju wiosennego rodziny pszczelej - wykład poprowadzi kolega Izydor Hiller

Podsumowanie 59 Konferencji Naukowej w Puławach

Ustalenie planu dalszych spotkań

Omówienie spraw związanych z ubezpieczeniem pasiek i tematu leków na warrozę.

Zapraszamy 🐝"

Spotkanie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku 05.12.2021r. godz. 17.00

Głównym tematem spotkania będzie zmiana formy działania Koła na Stowarzyszenie z osobowością prawną.

Miejsce spotkania:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

Ul. Miszewskiego 12/13

Sala A10

PROJEKT STATUTU

Uwagi dotyczące treści Statutu można przesyłać na adres kontakt@pszczelarzegdansk.pl do soboty 04.12.2021r. godz.12.00

Decyzja RKP Gdańsk z dnia 05.09.2021r. o przekształceniu

Informujemy, że na Walnym Spotkaniu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku w dniu 05.09.2021 r. przegłosowano Uchwałę o wyjściu RKP Gdańsk z dniem 31.12.2021 r. ze struktur WZP Gdańsk i o przeniesieniu wszelkich praw, dokumentów i środków Koła z dniem 01.01.2022 r. na własność utworzonego w wyniku zmiany formy Stowarzyszenia. Datę spotkania założycielskiego Stowarzyszenia ustalono na 07.11.2021 r.

Walne Spotkanie RKP Gdańsk - niedziela 05.09.2021r. godz. 17.00.

W niedzielę 05.09.2021r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Spotkanie RKP Gdańsk celem podęcia decyzji o dalszym funkcjonowaniu Koła i omówienia spraw bieżących.

Miejsce spotkania:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

Ul. Miszewskiego 12/13

Sala A10

Walne Spotkanie RKP Gdańsk - niedziela 11.07.2021r. godz. 17.00.

W niedzielę 11.07.2021r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Spotkanie RKP Gdańsk celem podęcia decyzji o dalszym funkcjonowaniu Koła i omówienia spraw bieżących.

Miejsce spotkania:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

Ul. Miszewskiego 12/13

Sala A12

Informacje o składkach i dotacjach 2021

Ze względu na obostrzenia i brak możliwości zorganizowania spotkania Koła prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami.

Składki członkowskie, ulowe i oc wpłacamy w tym roku tylko na konto Koła.

Składka członkowska - 40 zł.

Opłata ulowa - 3,50 zł od rodziny pszczelej.

OC - 6 zł od pasieki do 50 rodzin

Ubezpieczenie produktu (miód) - 12 zł niezależnie od liczby posiadanych rodzin pszczelich

Składki prosimy wpłacać na konto Koła. Prosimy o opis przelewu w następującym formacie:

imię nazwisko, członkowska 40zł, ulowa 3,50zł x ilość uli
OC 6zł x ilość pasiek
dodatkowe ubezp. 12zł

Nr rachunku bankowego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku:

Bank Pocztowy 39 1320 1120 2467 7851 2000 0002

Do ubezpieczenia OC trzeba wypełnić i podpisać dwa dołączone formularze

oświadczenie

i dane pasieki

które należy wysłać pocztą na adres biura WZP Gdańsk ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk w terminie do 21 marca 2021.

Terminy płatności składek:

OC - do 15 marca 2021r.
członkowska i ulowa - do 20 kwietnia 2021 r.

Osoby, które korzystają z dotacji na sprzęt powinny wysłać umowy do biura WZP.

Szczegółowe informacje o dotacjach i ubezpieczeniu OC dostępne są na stronie WZP Gdańsk

Zapraszamy na spotkanie Koła 4 października 2020 r. godz. 17.00.

UWAGA ZMIANA MIEJSCA i GODZINY SPOTKANIA:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
ul. Miszewskiego 12/13,
Wejście A (po lewej stronie). GODZ.17.00 mapa

W programie wykład dr Michała Bulińskiego 'Rośliny nektarodajne i pyłkodajne Pomorza'

Będziemy również przyjmować ankiety na dotacje 2021. Informacje o dotacjach na 2021 r. i druk ankiety dostępne na stronie WZP Gdańsk kliknij

Wypełnione i podpisane ankiety prosimy przesłać mailem na adres kontakt@pszczelarzegdansk.pl w terminie do 15 października lub przynieść na spotkanie Koła 4 października."

Zapraszamy na spotkanie Koła 6 września 2020 r. godz. 15.00.

UWAGA ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
ul. Miszewskiego 12/13,
Wejście A (po lewej stronie). mapa

Na spotkaniu zdamy relację z Walnego Zjazdu WZP Gdańsk oraz kolega Izydor poprowadzi seminarium na temat 'Proces ewolucji pszczół'

5 lipca 2020r. Spotkanie Klubu o 14.00 i Koła o 15.00.

W niedzielę 5 lipca odbędzie się spotkanie Klubu o 14.00 i Koła o 15.00. Miejsce pozostaje bez zmian - Zajazd Lipce.Będą poruszane różne tematy. Osoby, które dokonały wpłaty będą mogły odebrać leki. Zapraszamy.

7 czerwca 2020r. Spotkanie Klubu o 14.00 i Koła o 15.00.

Po przerwie wznawiamy spotkania. Najbliższe obdędzie się w niedzielę 7 czerwca. Miejsce pozostaje bez zmian - Zajazd Lipce. Tematem spotkania Klubu będzie "Ocena dynamiki rozwoju rodziny po rzepaku". Na spotkaniu Koła porozmawiamy o dobrych praktykach w pasiece. Osoby, które dokonały wpłaty będą mogły odebrać leki. Zapraszamy.

Spotkania Koła zawieszone do odwołania.

Ze względu na epidemię i wprowadzone zasady bezpieczeństwa spotkania Koła są zawiesznone do odwołania.

Składki prosimy płacić przelewem.Zapraszamy też na stronę WZP, są tam ważne informacje o dotacjach.
Informacje o dotacjach na 2020r.

Spotkanie 05.04.2020r. nie odbędzie się.

Ze względu na epidemię i wprowadzone zasady bezpieczeństwa nie będzie kwietniowego spotkania Koła.

Składki prosimy płacić przelewem.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu mailowo lub SMS-em informacje o kwotach wpłat za leki.

Zapraszamy też na stronę WZP, są tam ważne informacje o dotacjach.
Nowe informacje o dotacjach na 2020r.

SKŁADKI 2020 r.

Składka członkowska - 40 zł.

Opłata ulowa - 3,50 zł od rodziny pszczelej.

Składki prosimy włacać na konto Koła.
Prosimy o opis przelewu w następującym formacie:

imię nazwisko, członkowska 40zł, ulowa 3,50zł x ilość uli

Nr rachunku bankowego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku:

Bank Pocztowy 39 1320 1120 2467 7851 2000 0002

Składki OC - 6 zł od jednej pasieki do 50 rodzin pszczelich, każde następne rozpoczęte 50 rodzin traktuje się jako następną pasiekę. Każda lokalizacja to także osobna pasieka.

Jedyna możliwość opłacenia składek OC będzie na spotkaniu 8 marca. Prosimy nie przelewać składek OC na konto Koła!

08.03.2020r. godz.14.00 Spotkanie Klubu
godz. 15.00 Spotkanie Wyborcze Koła

Temat spotkania Klubu: Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zdrowie pszczół.

Na najbliższym spotkaniu Koła przeprowadzimy wybory do Zarządu, Delegatów na Walny Zjazd WZP, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Pocztu Sztandarowego. Godzina 15.00 pierwszy termin, godzina 15.15 drugi termin niezależnie od kworum. Prosimy wszystkich o przybycie.

Spotkanie 02.02.2020r.

Spotkanie Klubu o godz. 14.00 - temat: Czy warto karmić pszczoły w okresie zimy i wczesnej wiosny.

Spotkanie Koła o godz. 15.00
Na spotkaniu Koła porozmawiamy o bieżących wydarzeniach w świecie pszczelarskim w tym o rozwiązaniu Rady Dialogu i o debacie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa. Ustalimy plan działań dla Koła na rok 2020. Zapraszamy.

Spotkanie 05.01.2020r.

Spotkanie Klubu o godz. 14.00 - temat: Hodowla matek - kontynuacja.

Spotkanie Koła o godz. 15.00
Na najbliższym spotkaniu naszego Koła złożymy sobie życzenia, podzielimy się opłatkiem oraz porozmawiamy o programie spotkań na 2020 rok. Będzie też wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom grudniowego konkursu. Zapraszamy.

Konkurs 08.12.2019r.

   

Na grudniowym spotkaniu Koła odbył się konkurs na najsmaczniejszy miód i najlepszy wosk. Wybór zwycięzców nie był łatwy bo miodów było bardzo dużo i wszystkie doskonałe :D
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

Spotkanie 08.12.2019r.

Spotkanie Klubu o godz. 14.00
Temat: "Hodowla matek dla własnych pasiek."

Spotkanie Koła o godz. 15.00
Grudniowe spotanie Koła to tradycyjnie konkurs na najsmaczniejszy miód i najlepszy wosk.
Zachęcamy do udziału w konkursie, prosimy o przyniesienie miodu w małych słoikach - jak co roku będzie można oddać miód do badania. Zapraszamy.

Spotkanie 3.11.2019r.

Spotkanie Klubu o godz. 14.00
Temat: "Błędy pszczelarzy wpływające za zimowlę pszczół"Spotkanie Koła o godz. 15.00
Omówienie bieżących spraw Związku, w tym projektów zmiany Statutu PZP.

26 października 2019r. godz. 11.00
wykład na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego!

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Krzysztofa Olszewskiego z Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie na temat: Jak dalece ingerencja ludzka zmieniła superorganizm rodziny pszczoły miodnej, oraz dr Katarzyny Żółkoś ze Stacji Badawczej Uniwersytetu Gdańskiego na temat projektów dla zapylaczy oraz roślin miododajnych.

Organizatorzy: Rejonowe Koło Pszczelarzy w Gdańsku oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają!

Spotkanie 6 października - jedyna okazja aby złożyć ankietę na dotacje 2020!

Tematem spotkania klubu będzie: Zadania i obowiązki pszczelarza w zakresie przygotowania rodzin do zimowania. Lista kontrolna systemu zarzadzania pasieką.

Na spotkaniu Koła mamy w planie wykład dr Piotra Szwedy na temat propolisu.

Jest to również jedyny możliwy termin złożenia ankiety na dotacje 2020.

Wyniki badań nad propolisem

Zamieszczamy link do publikacji wyników badań propolisu przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia oraz Cornell University z USA. Wśród badanych próbek był propolis kolegów z naszego Koła!

The Anti-Staphylococcal Potential of Ethanolic Polish Propolis Extracts

Spotkanie Koła 8 września g. 15.00 Zajazd Lipce

Na najbliższym spotkaniu Koła 8 września omówimy nowy program dotacyjny na lata 2020-2022.

Będzie także seminarium na temat użytkowania izolatora Chmary, które poprowadzą Małgorzata i Jarosław Pietkiewicz.

Można będzie również odebrać leki.

Ważne informacje o dotacjach w latach 2020-2022

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020 – 2022

Wycieczka na Ogólnopolskie Święto Pszczelarzy w Bielsku-Białej 19-22.09.2019r.

Program wycieczki
Zgłoszenia chętnych są przyjmowane do 10 sierpnia 2019r.

Wojewódzkie Święto Pszczelarzy w Ustce 18 sierpnia 2019r.

Program

W sierpniu nie będzie spotkania Koła.

Najbliższe spotkanie Koła 8 września 2019r.
Osoby, które dokonały przedpłaty za leki a jeszcze ich nie odebrały będą mogły odebrać leki na spotkaniu wrześniowym.

2 czerwca 2019 r. - Spotkanie Klubu o g.14.00 i Koła o g.15.00

Temat spotkania Klubu:

"Dlaczego to jest ważne? Postępowanie pszczelarza w okresie letnim."


Na spotkaniu Koła kolega Izydor Hiller poprowadzi seminarium na temat:

"Rewersja procesu starzenia się pszczół miodnych".

Zapraszamy.

Będą dystrybuowane leki dla osób, które dokonały przedpłaty, prosimy o obecność !
Będzie można również zapisać się na 2-dniową wycieczkę planowaną na 17-18 sierpnia (Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Ustce).

Ważna informacja dla osób korzystających z dotacji na leki w 2019r.

W związku ze zdecydowanie wyższą dopłatą za leki względem poprzednich lat, osoby które zamówiły dotowane w 2019r. leki są zobowiązane do przedpłaty przelewem kwoty dopłaty za leki do dnia 15 maja 2019r. na konto Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku:

Bank Pocztowy 39 1320 1120 2467 7851 2000 0002
W OPISIE PRZELEWU - IMIĘ NAZWISKO ZA LEKI

Zapytania o kwotę dopłaty prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego.

5 maja 2019 r. - Spotkanie Klubu o g.14.00 i Koła o g.15.00

Temat spotkania Klubu: "Zintegrowany plan walki ze szkodnikami na pasiece - ciąg dalszy"


Na spotkaniu Koła kolega Grzegorz Dąbrowski poprowadzi seminarium na temat: "Rojenie i metody ograniczające".

Zapraszamy.

Będą także omawiane sprawy bieżące w tym informacja o wyższych cenach leków. Prosimy o obowiązkowe przybycie osób, które zapisały się na leki!

Informacje o Rolniczym Handlu Detalicznym

RHD - Główny Inspektorat Weterynarii

Wymagania weterynaryjne przy produkcji i sprzedaży produktów pszczelich - prezentacja WIW w Gdańsku

7 kwietnia 2019 r. - Spotkanie Klubu o g.14.00 i Koła o g.15.00

Temat spotkania Klubu: "Zintegrowany plan walki ze szkodnikami na pasiece."


Na spotkaniu Koła kolega Władysław Strzelecki poprowadzi seminarium na temat: „Tworzenie odkładów z uwzględnieniem cyklu rozwoju rodziny pszczelej”

Zapraszamy.

Targi i konferencja 13.04.2019 – PODR Lubań

Zaproszenie na XI TARGI OGRODNICZO - PSZCZELARSKIE Lubań 13 - 14 kwietnia 2019 r. oraz na konferencję „Zakładam pasiekę – Co pszczelarz powinien wiedzieć” 13 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

DOTACJE 2019.

Na stronie WZP Gdańsk pojawiły się informacje na temat warunków dotacji w tym roku.
Termin składania umów na sprzęt został określony na 29.03.2019r. !!!

Szczegółowe informacje na temat dotacji.

3 marca 2019 r. - Spotkanie Klubu o g.14.00 i Koła o g.15.00

Temat spotkania Klubu: "Wpływ pasożytów na rozwój wiosenny kolonii pszczół."


Na spotkaniu Koła kolega Izydor Hiller poprowadzi seminarium na temat: „Wiosenny rozwój kolonii pszczół. Metody przyspieszające stosowane przez pszczelarza”.

Będzie też ostatnia okazja do opłacenia składki OC na ten rok.

Zapraszamy.

Zaproszenie na wykład w Pelplinie.

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Pelplinie zaprasza na szkolenie na temat zdrowotności pszczół, które odbędzie się 23 lutego 2019r. w Pelplinie. Program szkolenia poniżej:

Spotkanie Koła 3 lutego 2019r.

Na najbliższym spotkaniu pan Jacek Krysztof poprowadzi wykład na temat nowoczesnej gospodarki pszczelarskiej na przykładzie z Luksemburga.
Zapraszamy.

Spotkanie Klubu Koła 3 lutego 2019r. godz.14.00

Opinie i wnioski pszczelarzy temat: przygotowanie do wiosny.
Czynności po oblocie wiosennym.

Zapraszamy.

Składki na rok 2019 - należy wpłacić do 26.04.2019r.

Składki na rok 2019 są takie same jak w zeszłym roku i wynoszą:

- członkowska - 40 zł od osoby
- ulowa - 3,50 zł od rodziny pszczelejSkładki można wpłacać przelewem na konto Koła. Prosimy o opis przelewu w następującym formacie:

imię nazwisko, członkowska 40zł, ulowa 3,50zł x ilość uli

Nr rachunku bankowego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku:
Bank Pocztowy

39 1320 1120 2467 7851 2000 0002


Potwierdzenie przelewu lub wpłaty KP należy przechowywać przez 6 lat.