WSPARCIE

Pomorskie Stowarzyszenie Pszczelarzy KRS 0000974041 jest organizacją ekologiczną, działającą w celu ochrony środowiska. Nasze główne cele statutowe to:

  1.  Działanie na rzecz stałego rozwijania pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów oraz ochrona godnego imienia pszczelarzy.
  2. Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska naturalnego.
  3. Pobudzanie świadomości społeczeństwa, poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i przedszkolami oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  4. Działanie na rzecz rozwoju nauki oraz szkolnictwa wyższego, w tym związanego z pszczelarstwem i ochroną owadów zapylających.
  5. Otoczenie ochroną prawną członków Stowarzyszenia, którzy ponieśli straty w wyniku wytruć rodzin pszczelich lub wandalizmu.

Pomorskie Stowarzyszenie Pszczelarzy swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz darowizn. Jeśli chciałbyś pomóc nam realizować nasze cele statutowe możesz wpłacić dowolną kwotę na nasze konto bankowe:

PKO BP 44 1020 4900 0000 8802 3451 8019

lub skorzystać z poniższego formularza. 

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!