Decyzja RKP Gdańsk z dnia 05.09.2021r. o przekształceniu

Informujemy, że na Walnym Spotkaniu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku w dniu 05.09.2021 r. przegłosowano Uchwałę o wyjściu RKP Gdańsk z dniem 31.12.2021 r. ze struktur WZP Gdańsk i o przeniesieniu wszelkich praw, dokumentów i środków Koła z dniem 01.01.2022 r. na własność utworzonego w wyniku zmiany formy Stowarzyszenia. Datę spotkania założycielskiego Stowarzyszenia ustalono na 07.11.2021 r.