Bieżące informacje 03/04.2022r.

W niedzielę 20 marca w sali Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki odbyło się spotkanie pszczelarzy, którzy zgodnie z wolą Walnego Zebrania z dnia 05.09.2021r. Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku stają się członkami Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gdańsku.

Wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu kol. Izydora Hiller, omówiliśmy tematykę konferencji w Puławach oraz wymieniliśmy się naszymi obserwacjami z bieżącej sytuacji w pasiekach. Została przedstawiona bieżąca sytuacja związana z przekształceniem Koła w Stowarzyszenie oraz sprawy związane z ubezpieczeniem.

Następne spotkanie zaplanowano na drugą połowę kwietnia. Dokładny termin spotkania zostanie podany wkrótce.